Skip to main content

INTEGREAT  privacyverklaring

Integreat hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door INTEGREAT nv, Franklin Rooseveltlaan 44 8790 Waregem 0884.768.177. INTEGREAT wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat INTEGREAT instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, eenvoudig kan wenden tot INTEGREAT:

INTEGREAT nv
Franklin Rooseveltlaan 44
8790 WAREGEM
ondernemingsnummer: 0884.768.177

Waarom en hoe verwerken we jouw gegevens?

INTEGREAT  verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten.

De gegevens die INTEGREAT over jou verwerkt en de manier waarop we die gegevens verwerken, hangt voornamelijk af van de reden waarom we jouw gegevens verwerken:

 

Als je je inschrijft voor een evenement (infosessie, netwerkevent, …), vragen we jouw contactgegevens en (indien relevant) facturatiegegevens om de inschrijving te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet door aan externen.

Als je een vraag stelt aan de INTEGREAT helpdesk, vragen we jouw contactgegevens om de vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet met externen gedeeld.

Als je onze website bezoekt kunnen er ‘cookies’ geplaats worden om de website naar behoren te laten functioneren. Wij gebruiken cookies om je gebruikerservaring te optimaliseren en het websiteverkeer te analyseren. Daarnaast gebruiken we third-party cookies voor social media, advertenties en analyse.

Bij een bezoek aan de website van INTEGREAT worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van INTEGREAT  bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief, houden we jouw contactgegevens bij om je de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. We geven deze gegevens niet door aan externen. Je kan je op elk moment uitschrijven via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf (dan schrijf je je enkel voor die specifieke nieuwsbrief uit), waarna we jouw gegevens onmiddellijk verwijderen.

Als je een product koopt op onze website, houden we jouw identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens bij om de bestelling te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet door aan externen.

Wanneer je solliciteert voor een vacature bij onze organisatie, dan worden jouw persoonlijke gegevens, CV en motivatiebrief opgevraagd om de sollicitatie te kunnen beoordelen. Deze gegevens worden verwijderd binnen de 4 weken na de sollicitatie, tenzij je uitdrukkelijk akkoord bent om de gegevens langer bij te houden in functie van potentiële latere vacatures. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Gegevensinzameling kan ook in functie van de detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen INTEGREAT.

Hoe lang houden wij jouw gegevens bij?

Tenzij hierboven anders bepaald houden wij jouw gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-)contractuele vorderingen (5 – 10 jaar).

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen.

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heb je de volgende rechten:

Recht van inzage: je hebt het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;

Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;

Recht op beperking van de verwerking: indien je het recht op verbetering uitoefent heb je eveneens het recht aan ons te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van jouw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van jouw gegevens te beperken – je hebt de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen)

Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om te vragen dat wij jouw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;

Recht op overdracht van uw gegevens: je hebt het recht de gegevens die wij over je verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

Indien je wenst om deze rechten uit te oefenen, zal INTEGREAT  hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@integreat.be

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschik je over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

Recht op bezwaar: je kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via info@INTEGREAT.be. INTEGREAT zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heb je eveneens het recht een beperking van de verwerking van jouw gegevens te vragen tot jouw verzoek is ingewilligd.